Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Чергінець І.П., Урок-казка з математики у 5 класі, Охтирська ЗОШ №8

Урок-казка з математики у 5 класі з теми
„Додавання і віднімання звичайних дробів 
з однаковими знаменниками”
Тема: Додавання і віднімання дробів з однаковим знаменником.
Мета: вироблення вмінь учнів додавати і віднімати дроби з однаковим знаменником; розвивати вміння логічно мислити, аналізувати, узагальнювати, робити висновки; активізувати інтелектуальну діяльність учнів; виховувати інтерес до предмету, до художньої літератури; реалізовувати навчальні, громадянські, інформаційно-комунікативні, соціальні, мотиваційні, функціональні, здоров’я зберігаючи, культурні компетентності.
Завдання:
навчальні:
– формувати поняття правильного і неправильного звичайного дробу;
– формувати уміння і навички учнів додавати та віднімати дроби з однаковими знаменниками;
розвивальні:
– розвивати увагу, мислення, пам’ять, культуру математичного мовлення;
– вміння спілкуватись, аналізувати ситуацію, допомагати іншим;
– вміння логічно мислити;
– вміння застосовувати набуті знання у життєвих ситуаціях;
– продовжити розвивати загальнонавчальні навички (ведення зошита, організація роботи, робота з роздавальним матеріалом, застосування теоретичних знань для виконання завдань тощо);
– сприяти розвитку комунікативної, інформаційної, соціальної, полі культурної компетентностей;
виховні:
– виховувати уважність, кмітливість, акуратність, працьовитість, самостійність, дисциплінованість, самокритичність.
Тип уроку: формування вмінь і навичок.
Обладнання: картки, малюнки, комп’ютер, проектор, презентація.
Структура уроку
  1. Організаційно-психологічна частина.
  2. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок.
  3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
  4. Вироблення вмінь і навичок в процесі розв’язування задач.
  5. Підведення підсумків.
  6. Домашнє завдання.
Чергінець Ірина Петрівна, учитель математики першої категорії Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8