Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З МАТЕМАТИКИ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – Демків І.А, Демків О.С., Колесник Л.Д.

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З МАТЕМАТИКИ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

( Вчителі Демків І.А, Демків О.С., Колесник Л.Д.,
підготовлено студенткою-практиканткою Каланчук К.В.)

Міжпредметні зв’язки у сучасному шкільному навчанні відображають процеси, які відбуваються зараз у житті суспільства, науці. Вони мають значний вплив на зростання науково-теоретичної та практичної підготовки учнів. Саме міжпредметні зв’язки допомагають вчителям сформувати в учнів повне уявлення про явища природи, пояснити зв’язки між ними, тобто дати їм розуміння цілісної картини світу. Окрім того вони допомагають учням застосовувати свої знання, набуті в процесі вивчення одного предмету, під час вивчення інших предметів, створити в учнів підґрунтя для комплексного бачення та вирішення складних проблем у реальному житті. Ось чому міжпредметні зв’язки є однією з найбільш важливих умов комплексного підходу до навчання та виховання учнів.

У наш час дуже багато вчителів працюють над проблемою використання міжпредметних зв’язків на власних уроках математики. Адже вони допомагають краще формувати окремі поняття, твердження, певні пояснення, які неможливо дати дітям на уроках якого-небудь одного предмету. Пропонуються різні шляхи реалізації міжпредметних зв’язків в процесі навчання математики: проведення інтегрованих уроків та практичних занять, застосування прикладних та практичних задач при вивченні матеріалу. Особливо слід виділити реалізацію міжпредметних зв’язків шляхом проведення інтегрованих уроків.

Пропонуємо розробку інтегрованого уроку з математики та англійської мови. Цей урок розробив тандем вчителів – Демків Ірина Анатоліївна (вчитель математики Сумської загальноосвітньої школи № 7), Демків Олександр Степанович (нині вчитель фізики Олександрівської гімназії міста Суми) та Колесник Лариса Дмитрівна (вчитель англійської мови Сумської загальноосвітньої школи № 7), з якими ми співпрацювали в ході педагогічної практики.