Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Рівняння, які містять цілу та дробову частини числа – Глазько Л.Ю.

«Науково-експериментальна лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики» при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка представляє 

Учитель вищої категорії Рогинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області, учитель-методист Людмила Юріїівна Глазько вважає, що учень – не глечик, який потрібно заповнити знаннями, а факел, який треба запалити .

Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей – такою є методична проблема, над якою працює Людмила Юріїівна. Раннє виявлення дітей з математичними здібностями , навчання за спеціальними програмами, нетрадиційні форми роботи з учнями – все це складаєтся в чітку систему її професійної діяльності.

В одних учнів наявні математичні здібності , в інших – недостатньо розвинуті. Це вимагає постійного пошуку шляхів формування і розвитку таких здібностей у школярів. І як результат – учні Л.Ю.Глазько – ось уже 20 років переможці районних олімпіад з математики, призери математичних конкурсів, останні 4 роки – призери обласних олімпіад.

За останні роки у співавторстві з іншими учителями підготувала наавчальні посібники, один з яких ми пропонуємо увазі колег.

Науковий керівник лабораторії дпн Чашечникова О.С.