Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Смолянчук І. В. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ, вчитель фізики, Криворізький природничо-науковий ліцей. м. Кривий Ріг