Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Ткаченко Л.М. Шкала. Координатний промінь, вчитель математики школи №7, м. Суми

Тема: Шкала. Координатний промінь.
Мета: сформувати в учнів поняття про шкалу та координатний промінь, елементи координатного променя та визначення координати точки на координатному промені, закріпити знання термінології («координатний промінь», «початок відліку», «одиничний відрізок», «координата точки») та сформувати вміння зображувати точки із заданими координатами на координатному промені і знаходити координати точок за готовими (повними та неповними) рисунками; виховувати самостійність, взаємоповагу, любов до математики; розвивати логічне мислення, алгоритмічну культуру, правильну математичну мову, розумову діяльність.
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання: креслярське приладдя, матеріали для перевірки домашнього завдання, кольорова крейда, картки із завданнями для усного рахунку.
Література: 
  1. Навчальна  програма  для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: М.І.Бурда, Ю.І.Мальований, Є.П.Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, Н.А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С.Якір).
  2. Математика. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. (автори: Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк)

Ткаченко Любов,
вчитель математики школи №7 м. Суми