Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін
природничо-математичного циклу

«ІТМ*плюс-2018»