Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Запрошуємо Вас та Ваших студентів взяти участь у ІI Всеукраїнській науково-методичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021 Форум молодих дослідників», яка відбудеться 12 листопада 2021 року на базі фізико-математичного факультету та науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

 ЗАЯВКА

учасника ІI Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток інтелектуальних

умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничоматематичного циклу – 

ІТМ*плюс-2021 Форум молодих дослідників»

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

___________________________________________

Науковий ступінь ___________________________

Вчене звання _______________________________

Організація, посада _________________________

 

Адреса для пересилання матеріалів ____________

___________________________________________

Контактні телефони _________________________

___________________________________________

E-mail:_____________________________________

Назва тематичного напряму ___________________ ___________________________________________

Назва доповіді __________________________________________

Оформлення тез здійснюється за зразками 1 або 2 згідно вимог:  обсяг – до 2 сторінок (з анотацією включно);  формат А4;   орієнтація – книжна;   поля – по 2,5 см;  шрифт – Times New Roman, 12 пт;  інтервал – одинарний;    абзац – 10 мм;  рисунки і фотографії – у формі JPG чи TIF;

формули – шрифт Times New Roman, звичайний символ – 12, великий індекс – 8, дрібний індекс – 6, великий символ – 14, дрібний символ – 12;

посилання на джерела – у квадратних дужках [1, с. 34] або [1; 2; 5 та ін.].

ЗРАЗОК 1

(для аспірантів, магістрантів, студентів) Ініціали та прізвища авторів організація, місто e-mail Науковий керівник – (П.І.П. наукового керівника),

науковий ступінь, вчене звання керівника

НАЗВА

(по центру жирними, прописними через інтервал після даних про автора)

Текст …(через інтервал після назви з абзацу)

Таблиця 1

Назва таблиці

ширина таблиці  16

Рис. 1. Назва рисунка

Література

(по центру жирними через інтервал після тексту тез)

1.

2.

Анотація. ПІП. Назва. Текст українською мовою до 7 рядків

Ключові слова: …  

 

ЗРАЗОК 2

Ініціали та прізвища авторів науковий ступінь, вчене звання

організація, місто

e-mail

НАЗВА

(по центру жирними, прописними через інтервал після даних про автора)

Текст …(через інтервал після назви з абзацу)

Таблиця 1

Назва таблиці

ширина таблиці  16

Рис. 1. Назва рисунка. Література

(по центру жирними через інтервал після тексту тез)

1.  2.

Анотація. ПІП. Назва. Текст українською мовою до 7 рядків

Ключові слова: …

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ)

Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики

(СумДПУ ім.А.С.Макаренка)

 

IІ Всеукраїнська 

науково-методична інтернет-конференція

студентів, аспірантів та молодих вчених

 

Розвиток інтелектуальних умінь  і творчих здібностей 

учнів та студентів 

у процесі навчання дисциплін 

природничо-математичного циклу

«ІТМ*плюс-2021 Форум молодих дослідників»

 

 

12 листопада 2021 року, м. Суми, Україна

Перше інформаційне повідомлення

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас та Ваших студентів взяти участь у

ІI Всеукраїнській науково-методичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів 

у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021 Форум молодих дослідників»,  яка відбудеться 12 листопада 2021 року на базі фізико-математичного факультету  та науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики при  Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Тематичні напрямки

  1. Проблеми сучасної математики та методики навчання математики.
  2. Проблеми сучасної фізики та методики навчання фізики.
  3. Проблеми сучасної інформатики та методики навчання інформатики.
  4. Проблеми сучасної біології та методики навчання біології.
  5. Проблеми сучасної хімії та методики навчання хімії.
  6. Проблеми сучасної географії та методики навчання географії.
  7. Проблеми навчання дисциплін природничо-математичного циклу у початковій школі.

 

Мова конференції: українська.

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. Форма участі: заочна з отриманням електронного примірника збірника матеріалів у pdf-форматі.

 

Для участі у конференції до 3 листопада 2021 р. необхідно надіслати на адресу   itm2021fmd@gmail.com

наступні матеріали:

  • заявку на участь у конференції (назва файлу I.);
  • матеріали доповіді з анотаціями та ключовими словами (назва файлу I.).