Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-методичній конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021», яка відбудеться 11–12 листопада 2021 року на базі фізико-математичного факультету та науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

ЗАЯВКА

учасника ІV Міжнародної

науково-методичної конференції

«Розвиток інтелектуальних умінь

і творчих здібностей учнів та студентів

у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021»

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________

___________________________________________

Науковий ступінь ___________________________

Вчене звання _______________________________

Організація, посада __________________________

___________________________________________

Адреса для пересилання матеріалів (місто, номер відділення «Нової пошти») __________________________________________

Контактні телефони _________________________

___________________________________________

E-mail:_____________________________________

Назва тематичного напряму ___________________

___________________________________________

Назва доповіді ______________________________

___________________________________________

 

Оформлення тез здійснюється за зразками 1 або 2 згідно вимог:

обсяг – до 2 сторінок (з анотаціями включно);

формат А4;   орієнтація – книжна;   поля – по 2,5 см;

шрифт – Times New Roman, 10 пт;

інтервал – одинарний; абзац – 10 мм;

рисунки і фотографії – у формі JPG чи TIF;

формули – шрифт Times New Roman, звичайний символ – 10, великий індекс – 7, дрібний індекс – 5, великий символ – 12, дрібний символ – 10;

посилання на джерела – у квадратних дужках [1, с. 34] або [1; 2; 5 та ін.].

 

ЗРАЗОК 1

Ініціали та прізвища авторів

науковий ступінь, вчене звання,

організація, місто

ORCID (за нявності),

email

НАЗВА

(по центру жирними, прописними через інтервал після даних про автора)

Текст …(через інтервал після назви з абзацу)

Таблиця 1

Назва таблиці

ширина таблиці £ 16

Рис. 1. Назва рисунка

Література

(по центру жирними через інтервал після тексту тез)

1.

2.

Анотація. ПІП. Назва. Текст українською мовою до 7 рядків.

Ключові слова: …(4 – 5 слів).

Summary. Full name. Title. Text in English up to 7 straights.

Key words:… (4 – 5 words).

Аннотация. ФИО. Название. Текст на русском языке до 7 строк.

Ключевые слова:… (4 – 5 слов).

ЗРАЗОК 2

(для аспірантів, магістрантів, студентів)

Ініціали та прізвища авторів

організація, місто, ORCID (за наявності), email

Науковий керівник – П.І.П. наукового керівника,

науковий ступінь, вчене звання

НАЗВА

(по центру жирними, прописними через інтервал після даних про автора)

Текст …(через інтервал після назви з абзацу)

Таблиця 1

Назва таблиці

ширина таблиці £ 16

Рис. 1. Назва рисунка.

Література

(по центру жирними через інтервал після тексту тез)

1.

2.

Анотація. ПІП. Назва. Текст українською мовою до 7 рядків.

Ключові слова: …(4 – 5 слів).

Summary. Full name. Title. Text in English up to 7 straights.

Key words:… (4 – 5 words).

Аннотация. ФИО. Название. Текст на русском языке до 7 строк.

Ключевые слова:… (4 – 5 слов).

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

Інститут педагогіки АПН України

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Національний університет «Чернігівський колегіум»

імені Т.Г.Шевченка

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Національний університет «Чернігівський колегіум»

імені Т.Г.Шевченка

Черкаський національний університет

імені Богдагна Хмельницького

Мозирський державний педагогічний університет
імені І.П.Шамякина (Бєларусь)

Факультет математики та інформатики

Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія)

Науково-дослідна лабораторія змісту і методів

навчання математики, фізики, інформатики

(СумДПУ імені А.С.Макаренка)

ІV Міжнародна

науково-методична конференція

Розвиток інтелектуальних умінь

і творчих здібностей

учнів та студентів

у процесі навчання дисциплін

природничо-математичного циклу

«ІТМ*плюс-2021»

1112 листопада 2021 року,
м. Суми, Україна

 

Перше інформаційне повідомлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-методичній конференції

«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2021», яка відбудеться 1112 листопада 2021 року на базі

фізико-математичного факультету та науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.  Макаренка.

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Орієнтація дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток творчої особистості учня.

2. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничо-математичного циклу.

3. Оптимізація навчання дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій.

4. Психолого-педагогічний супровід розвитку творчої особистості в процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу.

5. Впровадження ідей нової української школи з метою розвитку творчої особистості учнів.

Мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі у конференції ІТМ-2021 Розмір оргвнеску Примітка. Для студентів, аспірантів за умови подання одноосібних матеріалів
Очна з отриманням друкованого примірника збірника матеріалів 250 грн. 180 грн.
Очна з отриманням примірника збірника матеріалів у pdf-форматі 200 грн. 120 грн.
Заочна з отриманням друкованого примірника збірника матеріалів 210 грн. 160 грн.
Заочна з отриманням примірника збірника матеріалів у pdf-форматі 190 грн. 100 грн.

 

 

Для участі у конференції необхідно надіслати до 23 жовтня 2021 року на електронну адресу:

 

itm2021plus@gmail.com

наступні матеріали:

v заявку на участь у конференції (назва файлу zayavka  _IvanovII.doc або zayavka_IvanovII.rtf);

v матеріали доповіді з анотаціями та ключовими словами трьома  мовами (назва файлу tezy_IvanovII.doc. або tezy_IvanovII.rtf);

v електронну копію квитанції про оплату оргвнеску (назва файлу kvitantsya_IvanovII.doc або kvitantsya_IvanovII.jpeg)

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Найкращі доповіді будуть рекомендовані до публікації у міжнародному збірнику наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти», який затверджено як фахове наукове видання категорії Б і внесено до наукометричної бази IC (Index Copernicus) Journals Master List. Публікація таких статей оплачується додатково (обсяг статті 12-15 повних сторінок).

Додаткову інформацію можна отримати по телефону (099) 7745035   Чашечникова Ольга Серафимівна