Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ „Актуальні питання природничо-математичної освіти (ISSN: 2519-2361)” успішно пройшов процес оцінки

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ „Актуальні питання природничо-математичної освіти (ISSN: 2519-2361)”, що видається на базі Науково-дослідної лабораторії змісту та методів навчання математики, фізики, інформатики, успішно пройшов процес оцінки та індексується у базі ICI Journals Master List 2020. Значення показника Index Copernicus Value(ICV).

ICV 2020 = 84.67

Оцінку ICV за 2020 рік відображено у  ICI Journals Master List 2020 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml, а також у паспорті журналу https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49579&lang=pl

Вітаємо всіх причетних!