Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Звіт ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція

«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2018»

     8-9 листопада 2018 року відбулася ІІІ Міжнародна науково-методична конференція на базі фізико-математичного факультету, у якій взяло участь 302 учасники. Широка географія конференції: це як знані фахівці із України, Болгарії, Білорусі, Італії, Польщі, Латвії, Литви, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, так і молоді науковці та студенти, які лише починають свої перші кроки у науковій діяльності. У конференції взяли участь представники всіх вищих навчальних закладів Сумської області.

     Традиція проведення конференції бере початок у 2009 році, коли на базі фізико-математичного факультету науковці кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у тісній співпраці з Інститутом педагогіки АПН України та Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова запросили колег обговорити особливості формування творчої особистості в процесі навчання математики. Спілкування виявилося настільки цікавим та плідним, що організаційний комітет вирішив не тільки продовжити діалог, а і розширити коло учасників через залучення науковців, методистів, дослідників крім математичного, ще і природничого напрямків. Так абревіатуру «ІТМ – Інтелект, Творчість, Математика» замінила абревіатура «ІТМ*плюс». За цей час учасниками конференції були представники України, Білорусі, Болгарії, Іраку, Італії, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Сербії, Словаччини, Сполучених Штатів Америки.

     На пленарному засіданні 8 листопада із вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка доктор педагогічних наук, професор Лянной Юрій Олегович.

     На пленарному засіданні виступила автор підручників з математики Тарасенкова Ніна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з доповіддю «Компетенізація математичної освіти: виклики сьогодення».

     Проблемі створення електронного підручника математики для початкової школи присвятила свій виступ Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПНУ (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського).

     Випускниця фізико-математичного факультету, автор програми «Росток» доктор педагогічних наук, професор, начальник відділу проектного управління Інституту модернізації змісту освіти ( м. Київ)

     Пушкарьова Тамара Олексіївна ознайомила учасників конференції з науковими засадами інтеграції змісту природничо-математичних дисциплін

     Декан фізико-математичного факультету Університету технологій (м. Каунас, Литва) професор Бронє Наркявичене розповіла про литовський досвід роботи з математики з обдарованими дітьми.

     Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) Працьовитий Микола Вікторович у своєму виступі порушив питання створення програм та підручників з математики.

      Як навчити думати, діяти, мріяти і сприймати світ цілісно розповіла головний редактор видавництва «ОРІОН» (м. Київ) Красуцька Ірина Володимирівна

     Вела пленарне засідання доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Чашечникова Ольга Серафимівна.

     Про урок-квест як прийом активної навчальної діяльності та засіб формування емоційного та розумового інтелекту розповіла головний редактор газети «Математика» видавництва «Шкільний світ» І. Д. Кирдей (м. Київ).

     Не менш цікавими виявилися виступи 9 листопада (секційні засідання). Важливо, що кожного разу у цій вже традиційній конференції беруть участь студенти, які потім стають і вчителями, і науковцями. Дякуючи співпраці із СОІППО (Т. В. Свєтлова), ІМЦ управління освіти і науки Сумської міської ради (В. М. Ткаченко) у роботі конференції взяли участь 42 вчителі математики м. Суми та Сумської області, які зустрілися з авторами підручників математики проф. Н.А.Тарасенковою та проф. С.О.Скворцовою.

     Для нас всіх це була чудова можливість поділитися поглядами на вирішення актуальних проблем освіти.

Вітаємо всіх з Новим роком! Нехай він буде мирним, плідним та щасливим!

     Від програмного комітету, керівник науково-експериментальної лабораторії змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики» Чашечникова Ольга Серафимівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.