Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Звіт конференції ІТМ*плюс-2014

ЗВІТ
за проведення
Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей
учнів та студентів у процесі навчання дисциплін 

природничо-математичного циклу
«ІТМ*плюс – 2014»,

проведеної під егідою Міністерства освіти і науки України

1.    Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2014».
2.    Проведена на базі фізико-математичного факультету та науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка спільно з Інститутом педагогіки АПН України, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Брянським державним педагогічним університетом імені академіка І.Г. Петровського (Росія), Мозирським державним педагогічним університетом імені І.П. Шамякина (Білорусь), Московським міським педагогічним університетом, Факультетом математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія)
3.    Дата проведення 20-21 березня 2014 року.
4.    У роботі конференції взяли участь 181 провідних вчених, молодих науковців, аспірантів, студентів, вчителів (докторів наук, професорів – 17; докторів наук, доцентів –2, кандидатів наук, професорів – 2, кандидатів наук, доцентів – 44, кандидатів наук – 22), з них іногородніх 137 учасників із 57 навчальних закладів (46 університети, академії, інститути); 11 – коледжів, технікумів, шкіл, ліцеїв, гімназій. Серед них 153 представники із України, 3 – із Сполучених Штатів Америки, 1 – із Болгарії, 16 – із Білорусі, 8 – із Росії.
5.    За результатами конференції 3-4 квітня 2014 року було проведено міжнародний проект – вебінар «Система позакласної роботи з математики. Досвід США та України».
6.    Перелік навчальних закладів, установ, організацій див. додаток.
7.    Програма конференції додається.
8.    Видано збірник матеріалів конференції. Збірник матеріалів (додається).
9.    Резолюція, рекомендації, рішення конференції (додається).