Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Оптимізація навчання дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій