Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при навчанні дисциплін природничо-математичного циклу