Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

ДИНАМІКА ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНОЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ