Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

ГОТОВНІСТЬ АБІТУРІЄНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ, ЯК СКЛАДОВА АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ