Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

ПРИНЦИП РОЗВИВАЛЬНОЇ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ