Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

СИТУАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ